پکیج فیلم آشنایی با حقوق مهندسی و شرایط پیمان

مدل: 
S26

پکیج فیلم آشنایی با حقوق مهندسی و شرایط پیمان

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

این مجموعه شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

  1. بررسی انواع پیمان‌های عمرانی
  2. آشنایی با حقوق مهندسی در ساخت و ساز
  3. ورکشاپ حقوق مهندسی ویژه کارشناس رسمی دادگستری
  4. فیلم آشنایی با مباحث حقوق معماری
  5. فیلم بررسی ضرایب پیمان در پروژه های عمرانی
  6. فیلم آموزش ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری در ساخت و ساز شهری با رویکرد مبحث سوم 
  7. فیلم آموزشی "حرفه مهندسی ساختمان را حرفه ای آغاز کنیم"

-----------------------------------

توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، می‌توانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را  به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید. 

توجه: همچنین، می‌توانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید.

قیمت: 705,000 تومان
705,000 تومان
پکیج فیلم آشنایی با حقوق مهندسی و شرایط پیمان