پروژه 3 - نمای ساختمان در 3d max

مدل: kamelion2

پروژه 3 - نمای ساختمان در 3d max

    نمای ساختــمان اجرا شده در این آمــوزش، برگرفته از یک طرح کاملا اجــرایی بوده و در واقع فایلها و طرحــهای این ساختمان، با کسب اجازه از طراح معــمار آن (آقای علیرضا خصالی) برای آموزش و انتشار انتخاب شــده اند.

قیمت محصول : 380000  ریال

قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
نا موجود
پروژه 3 - نمای ساختمان در  3d max