آموزش 2017 - Revit

مدل: parand2

آموزش 2017 - Revit

3 حلقهDVD

دوره ی آموزشی مقدماتی - متوسطه - پیشرفته

به همراه آزمون عملی

محصول شرکت پرند

قیمت این بسته آموزشی شامل آموزش مقدماتی و متوسط و پیشرفته : ۴۲۰۰۰ تومان

قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
نا موجود
آموزش 2017 - revit