پیغام خطا

Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

شبیه سازی پدیده های هیدرولیکی با استفاده از فلوئنت

مدل: FluentAnsys

شبیه سازی پدیده های هیدرولیکی با استفاده از فلوئنت

قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)