کتاب تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS 2016

مدل: ETABS 2016-Project

کتاب تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS 2016

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

انتشارات: سنبله

مولفین: قاسم موسوی، مهدی هادیزاده بزار

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۶

تیراژ: ۲۰۰۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۲۸۷۱۱

زبان کتاب: فارسی

به همراه لوح فشرد

قیمت: 49,900 تومان
49,900 تومان
کتاب تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS 2016
کتاب تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS 2016کتاب تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS 2016