آشنایی با نرم افزار دیزاین بیلدر و بخش های مختلف آن: فصل اول

مدل: DESIGNBUILDER-Janzadeh

آشنایی با نرم افزار دیزاین بیلدر و بخش های مختلف آن: فصل اول

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: امیرحسین جان زاده

تهیه شده در: تابستان ۹۸

نحوه ارسال: دانلودی

مدت زمان : 00:30:56

مخاطب مجموعه: مهندسان طراح، معماران، مهندسان تاسیسات، مهندسان برق، ارزیابان انرژی

مطالب مرتبط:

قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آشنایی با نرم افزار دیزاین بیلدر
آشنایی با نرم افزار دیزاین بیلدر آشنایی با نرم افزار دیزاین بیلدر آشنایی با نرم افزار دیزاین بیلدر