ارزیابی عملکرد و روش های مقاوم سازی سازه های بتنی

مدل: book-fadak33

ارزیابی عملکرد و روش های مقاوم سازی سازه های بتنی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلفین: پروفسور علیرضا رهایی، مهندس سعید نعمتی

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
ارزیابی عملکرد و روش های مقاوم سازی سازه های بتنی