--> دستنامه مهندسی زلزله 7: مسائل مهندسی زلزله‌ کاربردی (با CD) | 808 شبکه اجتماعی مهندسان

دستنامه مهندسی زلزله 7: مسائل مهندسی زلزله‌ کاربردی (با CD)

مدل: book-fadak16

دستنامه مهندسی زلزله 7: مسائل مهندسی زلزله‌ کاربردی (با CD)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلفین: دکتر محمدرضا تابش پور، سید فرید قهاری (دانشجوی دکترا)

قیمت: 34,000 تومان
34,000 تومان
دستنامه مهندسی زلزله 7: مسائل مهندسی زلزله‌ کاربردی (با CD)