ضریب زلزله، Seismic Coefficient

ضریب زلزله، Seismic Coefficient

ضریب زلزله، Seismic Coefficient

به منظور توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان یکی از پارامترهای مهم برش پایه (V) است که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

V=C.W

در رابطه‌ی بالا w وزن کل ساختمان و C ضریب زلزله است که از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید.

C=ABI/R

در رابطه‌ی بالا A نسبت شتاب مبنای طرح، B ضریب بازتاب، I ضریب اهمیت، R ضریب رفتار ساختمان است. در رابطه‌ی فوق مقدار C تحت هیچ شرایطی نباید کمتر از V u min =۰٫۱۲ AIW درصد شتاب مبنای طرح شود.

  • شتاب مبنای طرح A: آیین نامه ۲۸۰۰ یک شتاب مبنای طرح (A) تعریف کرده است که مقدار آن بستگی به میزان لرزه‌خیزی محل دارد (خطر نسبی خیلی زیاد A=۰٫۳۵، خطر نسبی زیاد A=۰٫۳، خطر نسبی متوسط A=۰٫۲۵، خطر نسبی کم A=۰٫۲)
  • ضریب اهمیت ساختمان I: آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ ساختمان‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است و ضریب اهمیت (I) برای این چهار گروه (گروه ۱، ۲، ۴،۳)  بترتیب برابر ۱٫۴، ۱٫۲، ۱ و ۰٫۸ در نظر گرفته شده است.
  • ضریب رفتار Ru:  ضریب رفتار ساختمان در بر گیرنده خصوصیاتی مانند شکل‌پذیری، نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است. این ضریب با توجه به نوع سیستم باربر ساختمان و تمهیداتی که برای شکل‌پذیری کردن آن به کار برده شده است، با رعایت محدودیت‌هایی تعیین می‌شود. بر این اساس جدولی در آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم ارائه شده است.
  • زمان تناوب ساختمان T : طبق آیین‌نامه ۲۸۰۰ زمان تناوب اصلی ساختمان که مربوط به مد اول ارتعاشی است از روابط تجربی محاسبه می‌شود (برای مثال: قاب‌های فولادی  T=0.08 H0.75 ، قاب‌های بتن‌آرمه ‌ T=0.05H0.9  و ...)

در رابطه فوق H ارتفاع ساختمان است. مقدار آن در هر حالت نباید از ۱.۲۵ برابر مقادیر به‌دست آورده شده از روابط تجربی بیشتر در نظر گرفته شود.

  • ضریب بازتاب B : ضریب بازتاب B در آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم در واقع بیانگر پاسخ ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است که از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

B=B1.N

در رابطه بالا B1 ضریب شکل طیف و N ضریب اصلاح طیف است. در آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم برای هر یک از این‌ها رابطه‌ای ارائه شده است.

+ منبع: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ - ویرایش ۴

محصول

دستنامه مهندسی زلزله4: مباحث آیین نامه ای مبانی مهندسی زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 6: مسائل مبانی مهندسی زلزله و بارگذاری لرزه‌ ای
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 3: مبانی مهندسی زلزله(به همراه CD)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
سایر
کمک آموزشی
اصول مهندسی زلزله
قیمت: 130,000 تومان
130,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
سازه
زلزله
استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) زیر ذره بین
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 278,000 تومان
278,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سری عمران
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - ضریب زلزله، Seismic Coefficient