ابرسازه بتنی

مدل: abar saze betoni

ابرسازه بتنی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ابرسازه بتنی، نرم‌افزار طراحی و نقشه‌کشی سازه‌های بتن آرمه است که در در محیط سه بعدی Tekla Structures سازه را با تمامی جزئیات نظیر آرماتورهای طولی، عرضی، سنجاقی‌های تیر، ستون و دیوار برشی مدل‌سازی می‌کند.

ابتدا المان‌های سازه‌ای نظیر تیرها، ستون‌ها، رمپ‌ها و ستون‌های مورب ابتدا در نرم‌افزار ETABS طراحی و سپس خروجی از این نرم‌افزار تهیه می‌شود. خروجی ETABS در نرم‌افزار ابرسازه بتنی بررسی شده و با انتخاب آئین‌نامه طراحی، شکل‌پذیری سازه، مشخصات مصالح مصرفی نظیر مقاومت مشخصه بتن، نوع و سایز آرماتورهای مصرفی، نحوه چیدمان آرماتورهای عرضی و ... تعداد آرماتورهای سراسری و تقویتی محاسبه و فواصل و سایز آرماتورهای عرضی در تیرها، ستون‌ها و دیوارها بدست می‌آید.

آئین‌نامه‌های مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ACI 318-2011 ،ACI 318-99 ،ACI 318-99 و CSA2004 از آئین‌نامه‌هایی هستد که کاربر می‌تواند در نرم‌افزار ابرسازه بتنی، جزئیات سازه بتنی را با آنها طراحی کند.

قیمت: 5,400,000 تومان
5,400,000 تومان
ابرسازه بتنی
ابرسازه بتنیابرسازه بتنی