مدیریت و کنترل پروژه نوین و فناورانه

بنا یار مهراز ایرانیان

ارائه دهنده خدمات فناورانه و نوین در صنعت ساخت کشور - ارائه خدمات مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) این شرکت در پارک علم و فناوری مقیم می باشد و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مرتبط با BIM است.

مدیریت و کنترل پروژه نوین و فناورانه

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

شرکت "بنایار مهراز ایرانیان" با تکیه بر متخصصان حوزه های نوین مدیریت و کنترل پروژه افتخار این را دارد که این خدمات را به کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران محترم ارائه نماید.ارائه مدلهای چهار بعدی و پنج بعدی و همچنین راهکارهای نوین مبتنی بر جدیدترین متدهای مدیریت پروژه و ساخت. این شرکت عضو پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه در خصوص ارائه خدمات مبتنی بر مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) می باشد.