فروش و ارائه خدمات در زمینه مصالح نوین

گروه فنی مهندسی سره

گروه فنی مهندسی سره مجری پروژه های ساختمانی به همراه طراحی و نظارت سازه و معماری و ارائه اموزش های تخصصی در زمنیه مهندسی ساختمان و برگزاری همایش های تخصصی

مشاهده وبسایت

فروش و ارائه خدمات در زمینه مصالح نوین

موقعیت: آمل

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

فروش مصالح ساختمانی و نوین در صنعت ساخت به همراه مشاوران و کارشناسان متخصص در ارائه مشاوره خرید و معرفی و طبقه بندی کیفیت مصالح دپارتمان مصالح گروه فنی مهندسی سره را تبدیل به یک کلینیک مصالح نموده است.