گروه فنی مهندسی سره

گروه فنی مهندسی سره

تعداد دنبال کننده: 1

گروه فنی مهندسی سره مجری پروژه های ساختمانی به همراه طراحی و نظارت سازه و معماری و ارائه اموزش های تخصصی در زمنیه مهندسی ساختمان و برگزاری همایش های تخصصی

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

امیر رضا حدادی

مدیر دپارتمان آموزش و تحقیقات سره

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.