اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی

گروه فنی مهندسی سره

گروه فنی مهندسی سره مجری پروژه های ساختمانی به همراه طراحی و نظارت سازه و معماری و ارائه اموزش های تخصصی در زمنیه مهندسی ساختمان و برگزاری همایش های تخصصی

مشاهده وبسایت

اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی

موقعیت: آمل

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

اجرا دقیق و با برنامه ساختمان های بتنی و فلزی توسط مهندسین مجری موفق و جوان گروه فنی مهندسی سره با توجه به اهمیت دادن به اصل مدیریت پروژه { در زمان، هزینه و کیفیت } از مهمترین فاکتور های دپارتمان اجرا و نظارت می باشد.