آموزش تخصصی مهندسی راه و ساختمان

گروه فنی مهندسی سره

گروه فنی مهندسی سره مجری پروژه های ساختمانی به همراه طراحی و نظارت سازه و معماری و ارائه اموزش های تخصصی در زمنیه مهندسی ساختمان و برگزاری همایش های تخصصی

مشاهده وبسایت

آموزش تخصصی مهندسی راه و ساختمان

موقعیت: آمل

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

گروه فنی مهندسی سره با کارشناسان آموزشی خود و رصد نقصان های اموزشی حوزه راه ساختمان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در گروه های معماری، عمران، شهرسازی، حمل و نقل، راه ترابری، نقشه بردار، مکانیک و برق می نماید.