طراحی و ساخت مجازی، VDC) Virtual Design and construction)

طراحی و ساخت مجازی، VDC) Virtual Design and construction)

طراحی و ساخت مجازی، VDC) Virtual Design and construction)

طراحی و ساخت مجازی (VDC) روشی نوین است که به عنوان یک ابزار برای غلبه بر مشکلات موجود در صنعت ساخت مطرح می شود. هدف VDC ارائه راهکارهای اثربخش برای یکپارچه سازی اطلاعات چندرشته ای موردنیاز در تمامی مراحل چرخه حیات پروژه از جمله مراحل طراحی، برنامه ریزی و ساخت است.

محققین معتقدند که سرمایه گذاری باید بازدهی و کیفیت کالاها و خدمات تولیدی وسود را افزایش، و هزینه های عملیاتی را کاهش دهد، درغیر این صورت با تعریف پیشرفت فناورانه سازگاری ندارد و نباید گسترش یابد. در حقیقت، VDC به معنی ساخت کل پروژه به‌صورت دیجیتالی قبل از ساخت آن با آجر و ملات یا هر مصالح دیگری است. VDC از مدل BIM استفاده می کند تا مراحل ساخت را از ابتدا تا انتها، طرح ریزی کند. تمرکز این روش بر روند ساخت مدل BIM است و فاکتورهایی مانند برآورد هزینه، برنامه ریزی و بودجه را در برمی‌گیرد.

تعریف دقیق  VDC (طراحی و ساخت مجازی) راهی برای برنامه ریزی و هماهنگی یک پروژه به طور مشترک است و ارتباط تنگاتنگی با BIM دارد اما دقیقاً به همان معنی نیست. مزایای داشتن کل فرآیند ساخت و ساز در یک راه مجازی، کار مشترک را بین عوامل بهبود می بخشد، زمان و هزینه را کاهش می دهد تا بتواند سریعتر تصمیم بگیرد و از برنامه ریزی مطلوب تر و محیط های کارآمدتر  ایجاد کند.

 منبع

دسته بندی : 

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - طراحی و ساخت مجازی، VDC) Virtual Design and construction)