وصله میلگرد، Rebar Splicing

وصله میلگرد، Rebar Splicing

وصله میلگرد، Rebar Splicing

میلگرد یکی از پر مصرف‌ترین مصالح در ساختمان سازی، پل‌سازی و دیگر ساخت‌ها می‌باشد؛ با توجه به طول محدود میلگردهای موجود، اغلب در هنگام اجرای سازه‌های بتنی بایستی با روش‌های مختلفی مثل وصله کردن میلگرد‌ها یا با کنارهم قرار دادن آن‌ها تحت ضوابط خاصی میلگرد با طول مورد نظر خود را ایجاد کنیم. 

به طور کلی در سازه‌های بتن‌آرمه برای  اتصال  میله‌گردها به یکدیگر از چهار روش  زیر استفاده می‌شود.

  • وصله پوششی (Lab Splices) 

متداول‌ترین نوع اتصال در سازه‌های بتنی استفاده از وصله پوششی می‌باشد، که در اکثر ساختمان‌های بتنی از آن استفاده می‌شود. محاسبه میزان طول پوششی مطابق آئین نامه بتن ایران (آبا‌) عبارت است از 3/1 برابر طول گیرایی (مهاری‌) میله گرد مد نظر.

  •  وصله مکانیکی (Mechanical Splices)

استفاده از وصله مکانیکی(تر کیب آرماتور رزو و کوپلر ) عملکرد پر دغدغه و دقیق‌تری نسبت به وصله پوششی است. بزرگترین حسن این روش کاهش چشمگیر تراکم آرماتور در محل وصله‌ها می‌باشد، که در نتیجه روانی در هنگام بتن‌ریزی و عبور آرماتور‌های با قطر بالا را از بین یکدیگررا به همراه دارد. برای فونداسیون پل ،برج‌ها و ساختمان‌های عظیم و الجثه استفاده از کوپلر (در صورت توجبه اقتصادی برای کارفرما) مرسوم می‌باشد.

از بزرگترین مشکلات اجرایی وصله مکانیکی اندازه متغیر شاخه‌های آرماتور‌های مصرفی می‌باشد. به طور کلی به ندرت می‌توان شاخه‌های تحت عنوان 12 متری، تولید شده توسط کارخانجات کشور را دقیقا 12 متر یافت، از این رو کم بودن فاصله 20 الی 50 سانتیمتری اجتناب‌پذیر است که تاثیر منفی خود را در عدم مطابقت با نقشه اجرایی خواهد گذاشت.

  • وصله جوشی (Welded Splices)

به طور کلی استفاده از جوش در اتصال دو میله گرد دارای شرایط ویژه ی می‌باشد و این جوش بدون حضور ماده سوم است که معروف به جوش ذوبی یا خمیری نیز می‌باشد. لذا حتما برابر آیین‌نامه آبا باید به تائید دستگاه محترم نظارت برسد. این روش ابسیار زمان‌بر و پر هزینه است، از این رو سعی می‌شود در موارد بغ رنج و ویژه از آن استفاده شود.

از آنجایی که جوش ذوبی یا خمیری توسط تکنسین فنی ( نه نیروی اجرایی نا آشنا) انجام می‌شود از دقت بالایی برخوردار می‌باشد.

 

  • وصله ترکیبی 

در یک پروژه با توجه به تشخیص مهندسین می‌توان از بیش از یک نوع وصله بنا به شرایط استفاده شود که در این صورت از وصله‌های ترکیبی استفاده می‌شود که مجموعه‌ای از موارد بالا است.

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
1 پاسخ
مقدار Pu بر اساس الزامات خمش و برش و قطع میلگردها حداکثر چقدر می‌تواند باشد؟
سوال مربوط به درس سازه های بتن آرمه۲ فصل پیوستگی و قطع مهار آرماتور است صورت سوال ضمیمه شده است

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - وصله میلگرد، Rebar Splicing