عملیات خاکی، Earthwork

عملیات خاکی، Earthwork

عملیات خاکی، Earthwork

به طور کلی عملیات خاکی شامل کلیه کارهای لازم برای تمیز کردن بستر و حریم راه و منطقه‌ی احداث سازه، برداشت خاک‌های نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، تسطیح و رگلاژ، خاکریزی، حمل و کوبیدن خاک است.
قبل از انجام هرگوه عملیت خاکی، پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات را دقیقا با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما برداشت و صورت مجلس کند و قبل از شروع عملیات و با توجه به برنامه زمان‌بندی پروژه و نحوه اجرای کار، نوع و تعداد ماسین آلات را به تایید دستگاه نظارت برساند. اجرای هرگونه عملیات خاکی بدون تایید کلی و مرحله‌ای دستگاه نظارت به هیچ وجه مجاز نیست.
عملیات خاکی بر حسب عامل انجام‌دهنده‌ی کار، به دو صورت عملیات خاکی با دست و عملیات خاکی با ماشین دسته‌بندی می‌شود.

اخبار

محصول

آشنایی با اصول گودبرداری و پایدار سازی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
روش های اجرایی گودبرداری و سازه های نگهبان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
مدیریت پروژه و ساخت
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
محاسبات ایمن سازی گودبرداری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
سیمای دانش
کمک آموزشی
فیلم آموزش راهسازی آمادگی کنکور ارشد عمران، قسمت پنجم: عملیات خاکی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان (ویرایش دوم)
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
اجرایی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - عملیات خاکی، Earthwork