سیستم باربر جانبی، Lateral Load Resisting Systems

سیستم باربر جانبی، Lateral Load Resisting Systems

سیستم باربر جانبی، Lateral Load Resisting Systems

منظور از یک سیستم سازه‌ای، نحوه‌ی تشکیل اسکلت باربر یک سازه است. به عبارت دیگر سوال این است که سازه مذکور، بارهای وارده را به چه شکلی تحمل می‌کند و آن را به سمت زمین هدایت می‌نماید. بارهای وارد بر ساختمان را می‌توان عمدتا به دوگروه بارهای ثقلی و بارهای جانبی تقسیم بندی نمود.

سیستم‌های باربر ثقلی شامل سیستم‌های دیوار باربر، سیستم قاب‌های ساختمانی ساده، سیستم قاب‌های خمشی و سیستم دوگانه است.

سیستم‌های باربر جانبی برای تحمل بارهای جانبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. که انواع آن عبارتند از:

  • سیستم قاب خمشی: اتصالات این نوع سیستم همگی از نوع گیردار هستند و بارهای جانبی به واسطه‌ی خمشی که در اعضا ایجاد می‌شود، تحمل می‌گردند. در واقع، در این سیستم‌ها نیروهای جانبی به علت رفتار خمشی تیرها و ستون‌ها تحمل می‌شوند. ستون‌ها در حالیکه خم می‌شوند، تلاشی برشی و لنگر خمشی را تحمل می‌نمایند و در مقابل بار جانبی ایستادگی می‌کنند. خم شدن ستون‌ها توام باخم‌شدن تیرها خواهد بود. یک ستون تحت اثر بار جانبی خم می‌شود و نیروی برشی را تحمل می‌نماید. برش مذکور منجر به ایجاد ممان در دو انتها می‌شود و در انتها نیز ممان را به تیر‌ها منتقل می‌نماید و آنها نیز خم می‌شوند. به طور خلاصه مقاومت خمشی سیتم در برابر بار جانبی به علت خصوصیت خمشی تیر‌ها و ستون هاست. بیشترین کاربرد این سیستم در ساختمان‌های کوتاه است.
  • سیستم قاب‌های مهاربندی: سیستمی به شکل خرپای قائم است از نوع هم محور و یا برون محور که از آن برای مقاومت در برابرنیروهای جانبی استفاده می‌شود
  • دیوار‌های برشی: دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی که در صفحه ی دیوار عمل می‌کنند طراحی شده است و به آن دیافراگم قائم نیز گفته می‌شود.
  • سیستم دوگانه: سیستمی است متشکل از قاب‌های خمشی ویژه یا متوسط همراه با دیوار‌های برشی یا مهاربندی‌ها برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی. در این سیستم بخش عمده‌ی بارهای قائم توسط قاب‌ها تحمل می‌شود و بارهای جانبی با مجموعه‌ی دیوار‌های برشی و مهاربندها و قابها به نسبت سختی جانبی هر یک تحمل می‌شوند. یکی از نکات مهم در سیستم‌های دوگانه اندرکنش بین قاب و سیستم مهاربندی (یا دیوار برشی) است.

+ منبع: ASCE 7

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سیستم باربر جانبی، Lateral Load Resisting Systems