بار مرده، Dead Load

بار مرده، Dead Load

بار مرده، Dead Load

به طور کلی بارهای مرده، بارهای ثابتی هستند که ناشی از وزن اجزای ساختمان بوده و در طول عمر سازه مقدار و محل آن‌ها ثابت است.

این بارها معمولا شامل وزن اجزای دائمی ساختمان از جمله تیرها، ستون‌ها، کف‌ها، دیوارها، راه‌پله و وزن تاسیسات و تجهیزات درون ساختمان می‌باشند که در یکی از حالات زیر به سازه وارد می‌شوند:

  • بار گسترده‌ی سطحی، مانند وزن سقف
  • بار گسترده‌ی خطی، مانند دیوارهای پیرامونی سازه که مستقیما روی تیر قرار داردند.
  • بار متمرکز، نظیر تجهیزات سنگین یا نیروی وارده از طرف یک ستون بر کف سازه که در طبقه پایین ادامه نیافته است.

محصول

بارگذاری سازه ها
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
ارکان دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
 فیلم کارگاه آموزشی مبانی بارگذاری انفجار بر سازه‌ها
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
رفع ابهامات ،همراه با مثال های کاربردی بارگذاری باد بر سازه(براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و ASCE7-10)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
فرهمند
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
رفع ابهامات، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری لرزه ای؛ آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
قیمت: 19,500 تومان
19,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
زلزله
بارگذاری سازه ها
فرهمند
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
رفع ابهامات و شرح روان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800 ویرایش چهارم
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
بر اساس نوع کالا
کتاب
بر اساس رشته تحصیلی
عمران
بر اساس گرایش تحصیلی
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
بر اساس نام انتشارات
نوآور
بر اساس نوع آموزش
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بار مرده، Dead Load