مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

هدف از تدوین این مبحث ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فراورده‌های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است.

لینک دانلود "مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، ویرایش ۱۳۹۲"

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی