مدیریت هزینه، Cost Management

مدیریت هزینه، Cost Management

مدیریت هزینه، Cost Management

مدیریت هزینه، فرایند برنامه‌ریزی و کنترل بودجه کسب و کار است. مدیریت هزینه، نوعی حسابداری مدیریتی است که از طریق کاهش دادن احتمال اضافه شدن بوجه، هزینه‌ها را پیش‌بینی کند. بسیاری از کسب و کارها از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژه‌های خاص و مدل‌های کلی کسب و کار  بهره می‌گیرند.

 مدیریت هزینه، به شناسایی، جمع‌آوری، طبقه‌بندی و اختصاص اطلاعاتی کمک می کند که در برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری برای حفظ محدوده مطلوب هزینه‌ها استفاده می‌شوند.

بسیاری از شرکت‌ها، از برنامه‌های مدیریت هزینه برای پروژه‌های خاص و همچنین مدل کسب و کار بهره می‌گیرند. معمولا هنگامی که پروژه در مرحله برنامه‌ریزی است، هزینه‌های مربوط به آن و هزینه‌های مورد انتظار محاسبه می‌شوند. در طول پروژه، تمام هزینه‌ها ثبت، نظارت و بررسی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها در راستای برنامه مدیریت هزینه هستند. پس از اتمام پروژه، هزینه‌های پیش‌بینی شده و هزینه‌های واقعی را می‌توان مقایسه و تجزیه و تحلیل کرد که اینکار به پیش‌بینی مدیریت هزینه‌های آینده کمک خواهد کرد.

مزیت مدیریت هزینه قبل از پروژه،  ممانعت از هدر رفتن بودجه و ارزیابی کم هزینه‌ها است. اغلب، پروژه‌ای که به خوبی تعریف شده باشد، موجب مدیریت مناسب و موثر هزینه‌ها شده و در نتیجه پروژه سودآور می‌شود. علاوه بر این، با استفاده از مدیریت هزینه، هزینه‌های پیش‌بینی نشده نیز به خوبی کنترل و مدیریت خواهند شد.

منبع

اخبار

محصول

فیلم آموزش متره برآورد ساختمان(محصول ترم زمستان 95)
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 225,000 تومان
225,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
قیمت: 68,000 تومان
68,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مدیریت هزینه، Cost Management