ژئومکانیک، Geomechanics

ژئومکانیک، Geomechanics

ژئومکانیک، Geomechanics

ژئومکانیک (برگرفته از پیشوند یونانی «geo» به معنای «زمین» و «مکانیک») شامل مطالعه زمین‌شناختی رفتار خاک و سنگ است. دو رشته اصلی زمین‌شناسی، مکانیک خاک و مکانیک سنگ هستند.

کاربرد عملی آن در تونل‌سازی، سدسازی، حفاری، سازه‌های سنگی و مهندسی نفت است.

بسیاری از جنبه‌های ژئومکانیک با مهندسی ژئوتکنیک هم‌پوشانی دارد. درضمن، مباحثی چون لرزه‌شناسی، مکانیک محیط‌های پیوسته، مکانیک شکست و مکانیک محیط‌های غیرپیوسته در ژئومکانیک وارد شده است.

در صنعت مهندسی نفت، ژئومکانیک برای پیش‌بینی پارامترهای مهم مانند تنش‌های سنگی در محل، مدول الاستیسیته، ضریب نشت و نسبت پواسون استفاده می‌شود.

پارامترهای مخزن که شامل: تشکیل تخلخل، نفوذپذیری و فشار پایین سوراخ که می‌تواند از ارزیابی ژئومکانیکی حاصل شود. مهندسین ژئوتکنیک یا ژئوفیزیک بر تکنیک‌های مختلف برای به دست آوردن مدل‌های ژئومکانیکی قابل اعتماد متکی است.

منبع: Wikipedia

تهیه‌کننده و مترجم: محبوبه پوریوسفی

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

#: 2
عکس‌های hhatef
سید هاتف هاشمی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 5 ماه
#: 1
عکس‌های RayanGeotechnics
رایان ژئوتکنیکس
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 8 ماه

کاربران

#: 1
عکس‌های Rashid Hajivand Dastgerdi
رشید حاجی وند دستگردی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 3 هفته
اشتراک در RSS - ژئومکانیک، Geomechanics