پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

مدیریت هزینه، Cost Management

مدیریت هزینه، Cost Management

مدیریت هزینه، Cost Management

مدیریت هزینه، فرایند برنامه‌ریزی و کنترل بودجه کسب و کار است. مدیریت هزینه، نوعی حسابداری مدیریتی است که از طریق کاهش دادن احتمال اضافه شدن بوجه، هزینه‌ها را پیش‌بینی کند. بسیاری از کسب و کارها از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژه‌های خاص و مدل‌های کلی کسب و کار  بهره می‌گیرند.

 مدیریت هزینه، به شناسایی، جمع‌آوری، طبقه‌بندی و اختصاص اطلاعاتی کمک می کند که در برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری برای حفظ محدوده مطلوب هزینه‌ها استفاده می‌شوند.

بسیاری از شرکت‌ها، از برنامه‌های مدیریت هزینه برای پروژه‌های خاص و همچنین مدل کسب و کار بهره می‌گیرند. معمولا هنگامی که پروژه در مرحله برنامه‌ریزی است، هزینه‌های مربوط به آن و هزینه‌های مورد انتظار محاسبه می‌شوند. در طول پروژه، تمام هزینه‌ها ثبت، نظارت و بررسی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها در راستای برنامه مدیریت هزینه هستند. پس از اتمام پروژه، هزینه‌های پیش‌بینی شده و هزینه‌های واقعی را می‌توان مقایسه و تجزیه و تحلیل کرد که اینکار به پیش‌بینی مدیریت هزینه‌های آینده کمک خواهد کرد.

مزیت مدیریت هزینه قبل از پروژه،  ممانعت از هدر رفتن بودجه و ارزیابی کم هزینه‌ها است. اغلب، پروژه‌ای که به خوبی تعریف شده باشد، موجب مدیریت مناسب و موثر هزینه‌ها شده و در نتیجه پروژه سودآور می‌شود. علاوه بر این، با استفاده از مدیریت هزینه، هزینه‌های پیش‌بینی نشده نیز به خوبی کنترل و مدیریت خواهند شد.

منبع

برچسب ها: 
اتصال به تخصص های کاربران: 
کاربران دارای این تخصص: 
#: 1
امین فاضلی
نقش‌ها: Vip, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 1 هفته