ضرورت اصلاح وضعیت معیوب برنامه های آموزشی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

24 شهريور 1394 - 13:44
ضرورت اصلاح وضعیت معیوب برنامه های آموزشی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

براساس نتایج حاصل از یک نظرسنجی فراگیر کشوری، جامعه مهندسان ساختمان در هفت رشته تخصصی متقاضی روشهای نوین آموزشی مبتنی بر پژوهش می باشند و برنامه ریزی آموزشهای غیراجباری ولی مورد نیاز را راهکار مناسبی برای رفع نقائص آموزشهای اجباری پیش بینی شده جهت ارتقاء پایه نمیدانند!
همواره یکی از مهمترین انتقادات جدّی و بجای اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها از مسئولین خود در هیئت مدیره این سازمانها، عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح جهت ارتقاء و به روز رسانی دانش فنی جامعه مهندسان ساختمان بوده است. اغلب مهندسان بر این اعتقادند که برنامه ریزی آموزشی فعلی فاقد کیفیت و کارائی لازم بوده و چنانچه اجبار موجود جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال برای این نوع آموزشها برداشته شود، اغلب دوره های آموزشی برنامه ریزی شده مخاطبی نخواهند داشت لذا در حالیکه به شدت نیاز خود را به فراگیری دانش روز مهندسی ابراز می نمایند ولی روشهای موجود و مسئولین سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را برای این منظور پاسخگو نمی یابند.

به استناد بند 3 از ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات اعلام میگردد در حالی که متأسفانه در شش دوره فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف به ویژه استان تهران، شاهد عملکرد مناسبی در این زمینه نبوده ایم.

معمولا در استانهای مختلف برنامه ریزی آموزشی مهندسان توسط کمیته آموزش متشکله در سازمانهای مذکور انجام می پذیرد که در دوره اخیر با ابلاغ شیوه نامه ارتقاء پایه مهندسان صادره از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان(دی ماه 91)، طبق بند 5-3 اعضاء هیأت مدیره استان ها از عضویت در کمیته آموزش استان منع شدند ولی باتوجه به عدم کارائی مناسب و مورد انتظار از این کمیته ها در برخی از استانها از جمله استان تهران به استناد ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان اجازه می دهد جهت انجام وظایف خود به تعداد مورد نیاز کمیسیونهای تخصصی تأسیس نمایند، کمیسیون دیگری به موازات کمیته یاد شده ایجاد نموده تا نقص موجود در برنامه ریزی آموزشهای اجباری جهت ارتقاء پایه را با تدوین برنامه آموزشهای غیراجباری ولی مورد نیاز مهندسان پوشش دهند. اگرچه این اقدام در مدت زمانی محدود توانست حرکتی درجهت تأمین نیازهای موقت اعضاء باشد ولی باتوجه به اشکالات متعدد وارد به آن (که مهمترین آن در انحصار قرار گرفتن انجام این آموزشها بدون تدوین ضوابطی مشخص بوده است) تداوم این اقدامات موازی و غیرکارشناسی نیز سازمانهای مذکور را در آینده ای نزدیک با چالشهای بسیاری مواجه خواهد نمود.

طبق نتایج حاصل از یک نظرسنجی فراگیر کشوری، موثرترین اقدام جهت ارتقاء دانش فنی از مهندسان ساختمان فعال در جامعه مورد استعلام قرار گرفته است که طبق نمودار ذیل، اختصاص تسهیلات آموزشی به اعضاء جهت انتخاب آزادانه تعداد و عنوان دوره های آموزشی و محل آموزش خود و همچنین حمایت از پایگاه های علمی آموزشی و فعال در این عرصه بیشترین درخواست جامعه مهندسان ساختمان از مسئولین مربوطه بوده است.

این خواسته بجا تأکیدی بر همان اصل خصوصی سازی و کم کردن مسئولیتهایی است که هم اکنون برروی دوش دولت و این سازمانها سنگینی می کند و عائدی جز نارضایتی جامعه مهندسان ساختمان را نیز به همراه نداشته است. کم نیستند مراکز آموزشی و پژوهشی خصوصی که برنامه های دقیق آموزشی مبتنی بر نیاز بهره برداران را در دستور کار خود قرار داده اند و از انواع ابزارهای نوین آموزش مجازی و فیزیکی برای کسب رضایت مخاطبان خود بهره می برند. براین اساس پیشنهاد مشخص برای تحولی بنیادین در امور آموزشی و پژوهشی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تخصیص تسهیلات سالانه برای مهندسان و دادن اختیار و آزادی عمل به مهندسان در انتخاب دوره و مکان آموزشی و پژوهشی می باشد. در این میان نیز سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز برحسب وظیفه قانونی خود کنترل و ارزیابی عملکرد مهندسان را عهده دار شده و آنها را در انتخاب دوره های آموزشی مورد نیاز رهنمون نمایند. همچنین پیشنهاد میگردد که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بدون هیچگونه محدودیت و تبعیضی در تبلیغ و معرفی مراکز آموزشی و پژوهشی دارای مجوز کوشا باشند و اینگونه سهم خود را در انتخاب بهینه مهندسان ایفاء نمایند. انتخاب مراکز آموزشی و پژوهشی منتخب و نمونه سال از منظر مهندسان نیز می تواند انگیزه بالایی جهت ارتقاء عملکرد این مراکز توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باشد.

اصلاح و کارآمد نمودن دوره های آموزشی اجباری ارتقاء پایه و ایجاد تعامل مستمر با وزارت علوم جهت به روز نمودن سرفصلهای آموزشی نیز از دیگر درخواستهای جامعه مهندسان ساختمان طبق نتایج حاصل از این نظرسنجی است که در اولویتهای بعدی قابل بحث و بررسی خواهند بود.

هم اکنون نتایج این نظرسنجی در پایگاه تخصصی و حرفه ای راهبر مهندسان ساختمان (لینک ذیل) قابل دسترسی برای عموم می باشد.

نتایج سومین نظرسنجی فراگیر کشوری

منبع:+

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه