سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

8 فروردين 1398 - 22:58
سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

برگزار کننده: انجمن بتن ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ برگزاری: 3 تا 4 ادریبهشت 98

محل برگزاری: تهران

محورها:

  • توسعه پایدار، اقتصاد و تحلیل هزینه چرخه عمر
  • تحلیل و طراحی
  • فناوری مصالح و دوام
  • روشهای اجرا، تثبیت لایه ها، آزمایش ها و ابزار بندی
  • نگهداری و بهره برداری، ترمیم و بهسازی 
  • مشخصات سطحی رویه ها (ناهمواری، اصطکاک، آلودگی صدا)
  • فناوری های نوین در روسازی های بتنی

تلفن: 8-88230585-021

سایت رویداد

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...