ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

12 تير 1394 - 12:01
ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

پیام ریاست و معاونت محترم فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص امور مجریان


کلیه ناظرین در هر مرحله از مراحل اجرا که مشاهده نمایند به هر دلیل عملیات اجرایی توسط شخصی غیر از سازنده ذیصلاح در حال انجام می باشد موظفند مراتب را سریعابه سازمان استان و شهرداری منطقه جهت اقدام مقتضی اعلام نمایند.
متن ذیل در گزارش قیدگردد:
عملیات اجرایی بدونسازنده ذی صلاح در حال انجام بوده لذا مراتب طبق قوانین مربوطه جهت جلوگیری ازعملیات اجرایی و اقدامات مقتضی اعلام گردد.

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...