انتشار کتاب «اصول دفاع غیر عامل در طراحی ساختمان های صنعتی»

6 مهر 1395 - 13:08
انتشار کتاب «اصول دفاع غیر عامل در طراحی ساختمان های صنعتی»

نویسنده:
دکتر یوسف گرجی مهلبانی؛ عضو هیئت علمی و دانشیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر مجتبی فرهمندیان؛ دکتری معماری ساختمان های صنعتی و نیروگاه ها
 
ناشر: انتشارات جهاددانشگاهی واحد قزوین
تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
تعداد صفحه: ۲۰۹ صفحه
قیمت:۱۹۰/۰۰۰ ریال
 
امروزه کشورهای در حال توسعه و نو ظهور صنعتی میکوشند تا با استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی، سیاستهای روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن به کارگیرند. بر اساس سند راهبرد ملی کشور، ایران در افق ۱۴۰۴ به عنوان کشوری با اقتصاد نو ظهور صنعتی که دارای مولفه هایی مانند رقابت پذیری، اشتغال پایدار و ارتقاء شاخص های زیست محیطی است، تعریف شده است. ساختمان های صنعتی محل تولید کالاها و خدمات ضروری جامعه می باشند، از سوی دیگر نیروی برق از مهم ترین محصولات مورد نیاز در روند توسعه کشورها است. بنابراین نیروگاه های تولید برق و بخصوص نیروگاه های سیکل ترکیبی که بازدهی بالاتر و تولید دی اکسیدکربن کمتری دارند از راهبردی ترین ساختمان های صنعتی کشور به شمار می آیند.
 
در این کتاب، با فرض وجود ارتباط معنادار بین اصول دفاع غیرعامل و طراحی معماری ساختمان های صنعتی در راستای بهبود تامین امنیت آنها، و استفاده از  روشهای کمی و کیفی، استنتاج و استدلال منطقی، همچنین استفاده از نظرات صاحب نظران و کارشناسان، در مرحله اول، محدوده اصلی حوزه های پژوهش شامل روش های طراحی معماری در ساختمان های صنعتی، تهدیدات متوجه ساختمان های صنعتی و اصول دفاع غیرعامل مرتبط با طراحی معماری ساختمان های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مرحله دوم، به روش تطبیقی نسبت به مطالعه عوامل و اهداف اصول دفاع غیرعامل (منتج از مرحله اول) در ساختمان های صنعتی پرداخته شده و اصول دفاع غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های صنعتی تدوین و ارائه گردیده است.
در بخش پایانی، اصول حاصل از نتایج پژوهش با توجه به ویژگی ها و عومل موثر، در ساختمان های صنعتی اصول دفاع غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های صنعتی در نیروگاه های سیکل ترکیبی تطبیق و باز تعریف شده و برای هرکدام شرح، بسط و راهکارهای پیشنهادی به منظور بیان مناسب تر مفاهیم ارائه شده است.
 
اصول دفاع غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های صنعتی طبق نتایج حاصل از پژوهش به شرح ذیل می باشد:
– مقاوم سازی جداره های خارجی و تقویت جداره ها در مجاورت بخش های مهم استقرار
تجهیزات سرمایه ای، ساختمان های تولیدی و نیروی انسانی
– حوزه بندی و تفکیک حداکثری عملکردهای حساس با توجه به فرآیند تولید
– عدم مجاورت عملکردهای حیاتی و پر خطر با یکدیگر
– تامین حداکثر پراکندگی در تجهیزات و بخش های مهم با توجه به فرآیند تولید
– جداسازی بخش های مهم از طریق جداره های محافظ و بخشهای واسطه ای
– استقرار بخش های مهم و سرمایه ای و نیروی انسانی به صورت مدفون با توجه به فرآیند
تولید
– مدنظر قراردادن کارکرد در وضعیت تهدید برای تمامی فضاها و نقاط ممکن در داخل
ساختمان با نظر به عوامل عملکردی و اقتصادی
 
• فهرست مطالب کتاب:
فصل اول: ساختمان‌های صنعتی
فصل دوم: طراحی معماری در ساختمان‌های صنعتی
فصل سوم: مفهوم تهدید و انواع آن
فصل چهارم: دفاع غیر عامل
فصل پنجم: طراحی معماری ساختمان‌های صنعتی از منظر دفاع غیر عامل
فصل ششم: جمع‌بندی

 

لینک اصلی خبر

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .