انتشار کتاب «زبان تخصصی معماری»

16 شهريور 1395 - 16:20
انتشار کتاب «زبان تخصصی معماری»

تألیف: دکتر محمود گلابچی، مجتبی امیری
ناشر: انتشارات دانشگاه پارس و انتشارات آینده دانش مشترک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 
شناخت نسبت به معماری، مستلزم آگاهی نسبت به مسائل مختلف است. کتاب حاضر مجموعه‌ای در ارتباط با موضوعات و مسائل مختلف معماری می باشد که می تواند اطلاعات کاملی را در اختیار معماران قرار دهد.
 
 
 
کتاب حاضر با عنوان “زبان تخصصی معماری”، در دوازده فصل تدوین شده است:
 
• فصل اول با عنوان Fundamental Concept of Architecture ، در ۸۴ صفحه به معرفی ۷۰ تا از مهم‌ترین مفاهیم اساسی معماری پرداخته است.
 
• در فصل دوم به Styles & Trends in Architecture  پرداخته شده است که در آن از سبک‌ها و گرایش‌های مختلف معماری در طول دوران‌های مختلف سخن به میان آمده است.
 
• فصل سوم به مبحث Architects  اختصاص یافته است. در این فصل معماران مختلف با سبک‌ها و گرایش‌های مختلف معرفی شده‌اند که درباره زندگی‌نامه و آثار برجسته آنان نیز توضیحاتی ارائه شده است.
 
• فصل چهارم با عنوانBuildings types  به معرفی انواع ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف پرداخته است. این فصل به تشریح کامل برخی کاربری‌های ساختمانی از قبیل مسکونی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی و … پرداخته است و در مورد هریک از کاربری‌ها توضیحات مفصلی از قبیل تاریخچه، انواع و … ارائه شده است.
 
• فصل پنجم با عنوان Sketch & Drawings به تعاریف و تشریح پیرامون مفهوم ترسیم می‌پردازد. در انتهای این فصل اسکیس‌ برخی بناهای شناخته‌شده که توسط معماران ترسیم شده است، به همراه توضیح کامل در مورد نحوه طراحی بنا ارائه شده است.
 
• فصل ششم به معرفی مفهوم معماری منظر و فضاهای باز تحت عنوان Landscape & External Spaces اختصاص یافته است. در این فصل عناوینی تحت عنوان Private gardens and parks، Urban open space و … مطرح شده است.
 
•  فصل هفتم با عنوانArchitecture and Sustainability ، دربرگیرنده مباحث معماری بومی (Vernacular Architecture)، معماری خورشیدی (Solar Architecture)، معماری سبز (Green Architecture) و …. می‌باشد.
 
• در فصل هشتم که به مفهوم Structure and Structural design پرداخته است، تعریف سازه، استاتیک و دینامیک (Statics and Dynamics)، تئوری سازه (Structural Theory)، تغییرشکل و مقاومت (Deformation and Strength)، معیارهای طراحی (design Criteria) و … موضوع مورد بحث است.
 
•  در فصل نهم تحت عنوانRelationship between Structure & Architecture ، رابطه بین سازه و معماری از ابعاد مختلف بررسی شده است.
 
•  فصل دهم با عنوان Structural Elements and Systems به معرفی انواع سیستم‌ها و عناصر سازه‌ای از قبیل خرپاها (trusses)، قوس و طاق (Arch and Vault)، صفحات و پوسته‌ها (Plates and Shell) و … می‌پردازد.
 
•  فصل یازدهم به مبحث Tall Buildings اختصاص یافته است که تعریف، تاریخچه و انواع سیستم‌های سازه‌ای ساختمان‌های بلند ارائه شده‌اند. و در نهایت فصل دوازدهم با عنوان Structural Materials به معرفی فاکتورهای تأثیرگذار بر انتخاب مصالح، انواع مصالح سازه‌ای از قبیل بتن (Concrete)، مصالح بنایی (Masonry) و … می‌پردازد.

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه