انتشار کتاب «طراحی شهری؛ خیابان و میدان»

8 آبان 1395 - 15:36
انتشار کتاب «طراحی شهری؛ خیابان و میدان»

انتشار کتاب «طراحی شهری؛ خیابان و میدان»
 
نویسنده: کلیف موتین
مترجم: حسن پورمند؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نوبت چاپ کتاب اصلی: سوم
نوبت چاپ کتاب ترجمه: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۵
تیراژ: ۱۰۰۰
قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 
موتین در مقدمه کتاب اول اشاره میکند که موضوع کتاب براساس اصول هنری است که از سوی کامیلو زیته بیان شده است. شکی نیست که در مقوله طراحی شهری مهمترین نقش ها متعلق به میدان و خیابان است. در واقع معنا و نقشی که این عناصر اساسی در شهر به عهده دارند، به تدریج مورد غفلت قرار گرفته و یا بر اثر دیدگاه های جدیدی که ارائه شده، تعاریف دیگری از آنها مدنظر بوده است. در این خصوص، مسئله برنامه ریزی، تصمیم گیری و تصمیم سازی مطرح و با توجه به چگونگی تخصیص و توزیع منابع، نقش حکومت به شکلی بارز جلوه میکند.
 
از منظر این کتاب، طراحی شهری، مطالعه طراحی در حوزه های عمومی شهر مانند خیابان ها، میادین، پارک های عمومی و همچنین نماهای ساختمان هایی است که متعلق به عموم مردم می باشند. کتاب حاضر در پی روش زیته و به منظور انتشار قواعدی برای طراحی و برنامه ریزی مجموعه های حوزه شهری است. در این نوشتار تحلیلی از اجزای خیابان ها و میادین که در شهرهای تاریخی ساخته شده اند، ارائه و این امکان وجود دارد که برخی از کیفیت های آنها را بتوان در توسعه آینده -البته نه با تصویرسازی مستقیم- بلکه با استخدام اصول مهم آن مجموعه ها مورد توجه قرار داد.
 
بخشی از مقدمه کتاب:
کتاب شامل ده فصل می باشد. فصل اول روش طراحی شهری، قواعد برنامه ها و مطالعه اساسی برای بیان نظم را ارائه می دهد و این سوال را طرح می کند که: ریشه ایده های طراحی کجاست؟ ادوارد بونو و برایان لاوسون بر اندیشه های خلاق تأکید کرده اند. برنامه طراحی شهری یا نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، به منزله ی مولد یا پایه فعالیت های ساختمان های شهر نشان داده شده است. شکل شهر، بیان کالبدی فرهنگ تعریف شده مستقیماً به رضایت استفاده کنندگان و در نهایت به مشارکت عمومی در فرایند طراحی مرتبط است.
 
فصل دوم به بررسی قوانین ترکیب در معماری، به منظور تصمیم گیری برای اینکه چگونه و با چه روشی می توان در مقیاس وسیع طراحی شهری آنها را به کار گرفت، می پردازد. ترکیب در مقیاس طراحی شهری، مانند آن چیزی است که در ادبیات و موسیقی استفاده می شود. برای مثال ترکیب موسیقی، شروع، پایان، زمینه، حرکت، تار، نت؛ و یک داستان، شروع، پایان، درونمایه، فصول و کلمات را در خود جای داده است. این فصل به بررسی قواعد و هماهنگی قسمت های مختلف طراحی شهری می پردازد.
 
فصل های سه تا نه، اصل کتاب را شکل داده است. فصل سوم به بررسی راه هایی که ساختمان ها می توانند جانمایی شوند می پردازد، چه در میان فضاها و چه اینکه فضایی را شکل دهند. و به منزله ایده ای برای عموم گونه های ساختمانی بسط داده شود.
 
فصل چهارم درباره طراحی میدان و میدانچه بحث می کند. این بحث با نقش و عملکرد میدان در محیط زیست شروع می شود و با تحلیل شکل آن و همچنین مثال های گوناگون ادامه می یابد.
 
فصل پنجم به بررسی طراحی خیابان، عامل مهم دیگر طراحی شهری می پردازد و با همان ساختار فصل چهارم نقش و عملکرد خیابان در محیط زیست را بیان و در نهایت با استفاده از مثال هایی شکل های مختلف آن را تحلیل می کند.
 
فصل شش به طور مشخص به بررسی نقش آب در طراحی فضاهای عمومی می پردازد: درباره شکل و عملکرد رودخانه، کانال و ساحل با عنایت خاص به فضاهای شکل گرفته در طول لبه؛ جاهایی که با آب در تماس می باشند.
 
فصل هفت به معرفی اصول توسعه پایدار می پردازد که بر طراحی خیابان و میدان تأثیر می گذارند. بخش دوم این فصل بر وسائط حمل و نقل عمومی در خیابان و میدان متمرکز و توجه ویژه ای بر مجموعه معماری برای تراموا و مترو دارد.
 
فصل هشت به تحلیل بصری به عنوان روشی برای فهمیدن نقش خیابان و میدان در محله های شهری می پردازد. شروع این فصل با خلاصه ای از اصول تحلیل بصری، و در ادامه با مطالعه تاویرا، شهری کوچک در آلگرو، پرتغال: با راه هایی که چگونه شیوه های تحلیل بصری می تواند فرایند طراحی شهری را برای درک بهتر طراحی خیابان ها و میدان ها شکل دهد.
 
فصل نه مشتمل بر پنج مطالعه موردی است، که در مجموع ایده های اصلی فصل های پیشین را، به ویژه طراحی قلمرو عمومی، و به طور خاص، خیابان ها و میدان ها را گرد هم می آورد.
 
فصل ده، فصل کوتاه نتیجه گیری، (سخن آخر) به اثبات این نکته می پردازد که چرا در قرن بیستم به سختی می توان به طراحی و توسعه خیابان ها و میدان های دلپذیری با کیفیت واقعی دست یافت. این فصل با مرور مباحث فصل های گذشته می خواهد تا هم از اشتباهات گذشته و هم از پیشرفت های بزرگ تولیدات اخیر درس بگیریم.
 
• فهرست کتاب:
مقدمه
فصل۱. طراحی شهری و مردم
فصل۲. مفاهیم اساسی طراحی
فصل ۳. شهرها و بناها
فصل ۴. میدان
فصل ۵. خیابان
فصل ۶. ساحل دریا، رودخانه و کانال
فصل۷. شکل شهر پایدار
فصل ۸. تحلیل بصری
فصل ۹. مطالعات موردی در طراحی شهری
فصل ۱۰. سخن آخر

 

لینک اصلی خبر

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه