12901
30:18

سمينار پيچ هاي ترك كنترل- قسمت پنجم

این سمینار که از سوی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان ترتیب داده شده در تاریخ 15 آذر 95 برگزار شد.

پکیج استثنایی 808