معرفی نرم افزار رویت Revit

12:12

معرفی نرم افزار رویت Revit

در این ویدئو به معرفی نرم افزار رویت Revit یکی از جدیدترین و پرکاربردترین نرم افزارهای مهندسی عمران می پردازیم. 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم