داربست های بامبویی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

03:58

داربست های بامبویی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

استفاده از بامبو برای ایجاد داربست در هنگ کنگ درحقیقت تکنیکی باستانی است که تا هم اکنون نیز ادامه یافته است؛ به طوریکه برای رسیدن به طبقات بالای آسمان خراش ها نیز از بامبو استفاده می شود. در نگاه اول، بیننده ها از چنین داربست به ظاهر شکننده ای وحشت می کنند اما واقعیت آن است که به دلیل سبکی و انعطاف پذیری بالا، بامبو بهتر از فلز یارای تحمل وزن انسان را دارد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...