پیغام هشدار

جهت مشاهده این فرم بایستی وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.

عضو امتیاز آور شرکت

تحکیم خاک و پی مادیار

آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سازمان نظام مهندسی

عضو امتیاز آور شرکت (20 روز پیش)
(فرصت ارسال رزومه: تا 10 روز دیگر)

دسته بندی شغل آزمایشگاهی
موقعیت سقز
نوع همکاری پاره وقت
نظام وظیفه پایان خدمت یا معافیت

شرح موقعیت شغلی

برای تکمیل افراد فنی امتیاز آور شرکت آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در استان کردستان، از همکاران دارای پروانه اشتغال پایه 2 یا 3 در این استان جهت همکاری با شرایط زیر دعوت به عمل می آید: (1) مدرک کارشناسیِ فرد عمران- عمران باشد (یا در صورت تکنولوژی ساختمان، ارشد سازه باشد) (2) در حال حاضر بیمه نباشد؛ بیمه در این شرکت پرداخت می شود.
مهارت های مورد نیاز:   مهندسی عمران، Civil Engineering
حداقل مدرک تحصیلی:   کارشناسی
جنسیت:   مهم نیست

ارسال رزومه (فرصت ارسال رزومه: تا 10 روز دیگر)

برای ارسال رزومه باید وارد سایت شود. ورود به سایت