تحکیم خاک و پی مادیار

تحکیم خاک و پی مادیار

تعداد دنبال کننده: 3

آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سازمان نظام مهندسی

مشاهده وبسایت
 • نام سازمان/شرکت:
 • وبسایت:
 • زمینه کاری:
 • موقعیت:
 • آدرس:
 • شماره تماس:
 • اندازه:
 • صاحب پروفایل:
عضو امتیاز آور شرکت (منقضی شده)
 • تحکیم خاک و پی مادیار
 • سقز
 • نوع قرارداد: پاره وقت

احمد اسعدی

مهندس ناظر و طراح سازه

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما