ساختمان یار

ساختمان یار

تعداد دنبال کننده: 3

اپلیکیشن و market place برای خرید مصالح ساختمانی و استخدام پیمانکار بصورت پیشنهادی و مناقصه مانند ولی برای پروژه های شخصی

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

علی سلطانیه

مصالح ساختمانی

ارسال پیام

فروش آنلاین و آفلاین مصالح ساختمانی

قیمت حدودی: تماس بگیرید

اپلیکیشن و market place برای خرید مصالح ساختمانی و استخدام پیمانکار بصورت پیشنهادی و مناقصه مانند ولی برای پروژه ه ...