TATBIM

TATBIM

تعداد دنبال کننده: 3

http://tat-bim.com/about-us/

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

خدمات آموزشی BIM

قیمت حدودی: تماس بگیرید

آموزش تمامی ابزار های بیم به شرکت ها و مشاوران برای مهاجرت از cad to bim ...

خدمات اجرایی BIM

قیمت حدودی: تماس بگیرید

انجام تمامی خدمات اجرایی BIM ...