پویا سازه

پویا سازه

تعداد دنبال کننده: 2

دریافت فایل محاسباتی سیف و ایتبز و تبدیل آن به نقشه اجرایی

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تایتل و کادر نقشه استاندارد A3 با قابلیت آپدیت خود کار عناوین و کادرها

قیمت حدودی: 50000 تومان

فایل dwg کادر A3 با قابلیت آپدیت خودکار عناوین و ویرایش کادرها به همراه تنظیمات layout اماده تا 80 شیت نقشه و قابلیت چ ...