دانشگاه امام حسین

دانشگاه امام حسین

تعداد دنبال کننده: 2

مشاور اقتصادی و اجرایی صنایع و معادن

  • نام سازمان/شرکت:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما