شرکت طرح و توسعه کریاس

شرکت طرح و توسعه کریاس

تعداد دنبال کننده: 4

آزمایشگاه بتن

  • نام سازمان/شرکت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:
مهندس عمران (منقضی شده)
  • شرکت طرح و توسعه کریاس
  • اصفهان
  • نوع قرارداد: تمام وقت

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما