شرکت طرح و توسعه کریاس

شرکت طرح و توسعه کریاس

تعداد دنبال کننده: 2

آزمایشگاه بتن

  • نام سازمان/شرکت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:
مهندس عمران (منقضی شده)
  • شرکت طرح و توسعه کریاس
  • اصفهان
  • نوع قرارداد: تمام وقت

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.