دانش تحکیم آرا بتن

دانش تحکیم آرا بتن

تعداد دنبال کننده: 2

آزمایشگاه خاک و بتن،تهیه گزارش و تعیین مقاومت بتن و خاک

  • نام سازمان/شرکت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما