دوره های معماری

توضیحات دوره های آمادگی معماری

دوره درک عمومی منظر؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری
دوره درک عمومی منظر؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری توسط فرزانه حسن نژاد در ۲۰ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۲۰ ساعت
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
زمان شروع دوره: 
7 اسفند 1397
زمان برگزاری: 
سه‌شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۵
برگزار شده
دوره تاریخ معماری ایران و اسلام؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری
دوره تاریخ معماری ایران و اسلام؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری توسط فرزانه حسن نژاد در ۳۰ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۳۰ ساعت
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
زمان شروع دوره: 
7 اسفند 1397
زمان برگزاری: 
زمان برگزاری کلاس سه‌شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱
برگزار شده
دوره آنلاین درک عمومی معماری؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری
دوره آنلاین درک عمومی معماری؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری توسط حمید ستاری در ۳۰ ساعت به صورت آنلاین تدریس می شود....
مدت دوره: 
۳۰ ساعت
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
زمان شروع دوره: 
30 دى 1397
برگزار شده
دوره آنلاین تاریخ معماری جهان و معاصر؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری
دوره آنلاین تاریخ معماری جهان و معاصر؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری توسط شادی خالقی در ۳۰ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۳۰ ساعت
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
زمان شروع دوره: 
14 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ و پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰
برگزار شده
دوره آنلاین فن ساختمان (عناصر و جزئیات)؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری
دوره آنلاین فن ساختمان (عناصر و جزئیات)؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری توسط حمید ستاری تدریس می شود....
مدت دوره: 
۴۰ ساعت
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
زمان شروع دوره: 
30 دى 1397
برگزار شده
دوره زبان تخصصی؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری عمران و معماری
این دوره مشترک برای ارشد و دکتری و برای دو رشته عمران و معماری قابل استفاده است....
مدت دوره: 
۲۴ ساعت
قیمت: 168,000 تومان
168,000 تومان
زمان شروع دوره: 
5 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
جمعه ها ساعت ۱۸ تا ۲۰
برگزار شده
دوره زبان عمومی؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری عمران و معماری
این دوره مشترک برای ارشد و دکتری و برای دو رشته عمران و معماری قابل استفاده است....
مدت دوره: 
۳۲ ساعت
قیمت: 224,000 تومان
224,000 تومان
زمان شروع دوره: 
5 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
جمعه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
برگزار شده
دوره حضوری ورود به حرفه طراحی معماری
دوره حضوری ورود به حرفه طراحی معماری توسط مصطفی شمس به صورت حضوری برگزار می شود....
مدت دوره: 
حداکثر ۶۰ ساعت
قیمت: 1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
زمان شروع دوره: 
3 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
به محض رسیدن به حد نصاب ۶ نفر
برگزار شده
دوره حضوری Naviswork Manager
دوره حضوری Naviswork Manager توسط قاسم آریانی به مدت ۱۵ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۱۵ ساعت
قیمت: 650,000 تومان
650,000 تومان
زمان شروع دوره: 
25 دى 1397
زمان برگزاری: 
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برگزار شده
دوره آموزشی نرم افزار Design Builder
دوره آموزشی نرم افزار Design Builder با تدریس حامد مصلحی از ۲ بهمن ۹۷ آغاز می شود. ...
مدت دوره: 
بین ۱۴ تا ۱۶ ساعت
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
زمان شروع دوره: 
2 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
یکشنبه‌ها ساعت ۱۸ تا ۲۰ و سه‌شنبه‌ها ساعت ۲۰ تا ۲۲
برگزار شده

صفحه‌ها