دوره های معماری

توضیحات دوره های آمادگی معماری

فیلم دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات
دوره حضوری "Steps Toward Implementing BIM "Case study example: UAE Expolink Project در  27 و 28 آوریل سال ۲۰۱۹ معادل با 7 و 8 اردیبهشت سال ۹۸ از ساعت ۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در محل موسسه ۸۰۸ برگزار می‌شود....
مدت دوره: 
2 روز 20 ساعت
قیمت: 0 تومان
0 تومان
زمان شروع دوره: 
7 ارديبهشت 1398
زمان برگزاری: 
27 و 28 آوریل سال ۲۰۱۹ معادل با 7 و 8 اردیبهشت سال ۹۸ از ساعت ۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برگزار شده
دوره آنلاین حل تست تاریخ معماری جهان و معاصر
دوره آنلاین حل تست تاریخ معماری جهان و معاصر با تدریس «احسان اسکندری» از 15 اردیبهشت 98 برگزار می شود....
مدت دوره: 
15 ساعت
قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
زمان شروع دوره: 
15 ارديبهشت 1398
زمان برگزاری: 
یکشنبه ها- 17 تا 20
برگزار شده
دوره آنلاین حل تست تاریخ معماری ایران و اسلام
دوره آنلاین حل تست تاریخ معماری ایران و اسلام با تدریس «احسان اسکندری» از 17 اردیبهشت 98 برگزار می شود....
مدت دوره: 
20 ساعت
قیمت: 240,000 تومان
240,000 تومان
زمان شروع دوره: 
17 ارديبهشت 1398
زمان برگزاری: 
سه شنبه ها- 17 تا 20
برگزار شده
دوره حضوری نظارت و اجرا معماری؛ آمادگی آزمون ورود به حرفه نیمه اول سال ۹۸
دوره حضوری نظارت و اجرا معماری؛ آمادگی آزمون ورود به حرفه نیمه اول سال ۹۸، از ۲ تیر ۹۸ با تدریس گروه اساتید برگزار می شود....
مدت دوره: 
۱۳۶ ساعت
قیمت: 2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
زمان شروع دوره: 
2 تير 1398
زمان برگزاری: 
یکشنبه‌ها، سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها ساعت 9 تا 13
برگزار شده
دوره آنلاین ورود به حرفه  نظارت و اجرای معماری ویژه آزمون سال ۹۸
دوره های آنلاین نظارت و اجرا معماری؛ آمادگی آزمون ورود به حرفه نیمه اول سال ۹۸، با تدریس گروه اساتید موسسه آموزشی ۸۰۸ از ۲۶ مرداد ۹۸ آغاز می شود....
مدت دوره: 
۱۳۶ ساعت
قیمت: 1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
زمان شروع دوره: 
26 مرداد 1398
زمان برگزاری: 
شنبه ها و یک شنبه ها - ۱۹ تا ۲۲/ سه شنبه ها ۱۷ تا ۲۰
برگزار شده
آزمون تالیفی طراحی معماری ویژه آزمون ورود به حرفه معماری
آزمون تالیفی طراحی معماری ویژه آزمون ورود به حرفه معماری توسط مصطفی شمس برگزار می شود....
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
زمان شروع دوره: 
20 بهمن 1397
برگزار شده
دوره صفر تا صد اسکیس معماری
دوره صفر تا صد اسکیس معماری، توسط جناب آقای احسان اسکندری به مدت ۴۰ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۴۰ ساعت
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
زمان شروع دوره: 
9 آبان 1397
زمان برگزاری: 
چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برگزار شده
دوره تاسیسات مکانیکی و الکتریکی؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری
دوره تاسیسات مکانیکی و الکتریکی؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری توسط نوید احمدی در ۳۶ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۳۶ ساعت
قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
زمان شروع دوره: 
28 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
یکشنبه‌ها ساعت ۸ تا ۱۱ و دوشنبه‌ها ساعت ۹ تا ۱۲
برگزار شده
دوره تنظیم شرایط محیطی؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری
دوره تنظیم شرایط محیطی؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری توسط نسیم امینی در ۴۰ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۴۰ ساعت
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
زمان شروع دوره: 
25 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها ساعت ۹ تا ۱۱
برگزار شده
دوره ایستایی و سیستم های ساختمانی؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری
دوره ایستایی و سیستم های ساختمانی؛ مخصوص داوطلبان كنكور ارشد معماری توسط شادی خالقی به مدت ۷۰ ساعت تدریس می شود....
مدت دوره: 
۷۰ ساعت
قیمت: 700,000 تومان
700,000 تومان
زمان شروع دوره: 
14 بهمن 1397
زمان برگزاری: 
یکشنبه‌ها ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ و پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برگزار شده

صفحه‌ها