مقاله تحلیلی: مدلسازی برای طراحی سازه ها

مقاله تحلیلی: مدلسازی برای طراحی سازه ها

تحلیل سازه اغلب هدف نهایی نمی باشد باشد ها می ، بلکه تنها ابزاری برای طراحی سازه . تحلیل سازه شامل سه مرحله است: مدلسازی، محاسبات و تفسیر نتایج. در این فصل بیان خواهد شد که بخش مدلسازی و تفسیر نتایج دارای اهمیت زیادی برای مهندسین محاسب هستند. بخش محاسبات که تئوری در برگیرنده تحلیل سازه و محاسباتی می روش های باشد، برای مهندسین اهمیت کمتری دارد. همچنین در این فصل، در مورد ضرورت انجام تحلیلها (به ویژه تحلیل سازه) .بحث خواهد شد
نگاه کلی
تفسیر نتایج 1-2-2 در این بخش به موضوعات زیر پرداخته :می شود

) 1مراحل انجام تحلیل سازه (مدلسازی، محاسبات و تفسیر نتایج) و اهمیت نسبی آنها.

) 2تقاضاها، ظرفیتها و نسبت تقاضا به ظرفیت.

) 3ارزیابی عملکرد و طراحی مستقیم.

) 4طراحی ظرفیت.

) 5تحلیل الاستیک و غیرالاستیک.

) 6بارهای استاتیکی و دینامیکی.

) 7تغییرمکان های کوچک و تغییرمکان های بزرگ.

) 8تحلیل تقاضا و تحلیل ظرفیت.

 

در این فصل فوق موضوعات مختصراً های بعدی را مورد بررسی قرار گرفته و پایه و اساس مباحث فصل تشکیل .می دهند
1-2مراحل انجام تحلیل

گیرد صورت می )ی واقعی و نه سازه(ای تردیدی نیست که تحلیل سازه روی مدل سازه . چالش عمده در این مرحله، ته باشد ای صحیح می ی مدل سازه یه . :توان برشمرد چند نکته مهم در این رابطه را به شرح زیر می ) 1مدل تحلیلی باید جنبههای مهم رفتار سازه را دربرگیرد. در یک مدلسازی مناسب، این کار با دقت کافی ، رعایت مسائل اقتصادی و با جزئیات لازم، برای کاربردهای عملی انجام می شود. نیازی نیست که مدل سازهای کاملاً دقیق باشد و چنین چیزی اصولاً امکانپذیر نیست. ) 2مدل سازهای تقریباً همیشه از ترکیب المان ها و گره ها تشکیل می شود که شامل نقاط صلب و المان های شکل پذیر میباشد. در فصل دوم جزئیات بیشتری در این زمینه مطرح گردیده است. ) 3نکتهی مهم دیگر، انتخاب المان ها و اختصاص سختی و مقاومت مناسب به آنهاست. این بخش دارای حساسیت زیادی بوده و به مهارت و دانش کافی نیاز دارد. ) 4دومین کار مهم در تحلیل سازه، انتخاب مناسب معیارهای اندازهگیری تقاضا و ظرفیت، به منظور تعیین عملکرد سازه میباشد. این بخش نیز به مهارت و دید مهندسی کافی نیاز دارد. ) 5شباهت ظاهری مدل سازهای به سازهی واقعی بدین مفهوم نیست که رفتار این دو، یکسان باشد. هرچند تهیهی مدل سازهای به نحوی که شباهت ظاهری زیادی با سازهی اصلی داشته باشد، میتواند مطلوب باشد، اما به هیچ عنوان بیانگر یکسان بودن رفتار مدل سازه ای با سازهی واقعی نمیباشد.
تفسیر نتایج 1-2-2 هدف بخش مدلسازی، تهیه ای دقیق است ی یک مدل سازه . ی محاسبات، همچنین هدف اصلی مرحله ای از ی مجموعه تهیه شامل عمدتاً که باشد ای می نتایج برای مدل سازه تغییرمکان گره ها و نیروهای داخلی ( المان ها و برخی موارد دیگر) باشد می . نکتهی اساسی در مرحلهی تفسیر نتایج، استفادهی مناسب از نتایج حاصله باشد ی واقعی می ، به منظور اتخاذ تصمیمات لازم جهت طراحی سازه . ی مهم در این رابطه چند نکته وجود دارد، که به :می شوداشاره آنها ) 1تعیین هدف از انجام تحلیل سازه دارای اهمیت است، به طوری که تفسیر نتایج به نحوی انجام گیرد که این اهداف را برآورده سازد. تحلیل سازه به خودی خود، یک هدف نیست و نمیتوان یک روش خاص برای تفسیر نتایج را برای تحلیلهای مختلف (با اهداف مختلف)، پیشنهاد نمود.

 

 

دریافت فایل کامل مقاله :

modeling_for_structural_analysis.pdf

 

 

منبع :+

ترجمه شده توسط تیم خبری 808 

اگر دوست دارید به تیم خبری 808 بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پیوستاندازه
PDF icon node_9679-modeling_for_structural_analysis.pdf1.35 MB
فایل
درباره نویسنده
عکس‌های alireza salehin

علیرضا صالحین

محقق - مولف - مترجم - پیمانکار- مشاور - ترجمه ، گردآوری و تالیف بیش از 18 کتاب تخصصی مهندسی عمران-مدیر علمی نشر دانشگاهی فرهمند - همکار بخش انتشارات ، مقالات تحلیلی و تولید محتوا
سوالات مرتبط
عکس کاربر
0پاسخ
در sap چگونه میتوان حداکثر نیروی برشی و لنگر خمشی هر دو سر تیرها را بدست آورد؟

با سلام و خسته نباشید خدمت شما در برنامه sap چگونه میتوان حداکثر نیروی برشی و لنگر خمشی هر دو سر تیرها را بدست آورد؟

عکس کاربر
0پاسخ
تحلیل مودال با SAP
سلام خدمت اساتید . بنده یکی از مسائل مقاله زیر رو با sap2000v20 کنترل کردم ، اما جواب با این که نزدیک شده ولی دقیقا منطبق نیست و تا 10 درصد خطا داره ، از نظر مدل سازی چون وزن سازه من دقیقا یکی شده پس درسته ، زمان تناوب مود اول هم یکی میشه ، ولی زمان تناوب مود شکل های دوم و سوم فرق داره ، این دلیلش چی می تونه باشه . Truss optimization with multiple frequency constraints and automatic member grouping-Jos´eP.G.Carvalho1 · Afonso C. C. Lemonge1 · E´ ricaC.R.Carvalho2 · Patr´ıcia H. Hallak1 · Heder S. Bernardino
ورود به بخش پرسش و پاسخ
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...