معرفی کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان (ویژه دوره های ارتقا پایه)

معرفی کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان (ویژه دوره های ارتقا پایه)

گودبرداری و سازه‌های نگهبان، از جمله مباحث بسیار مهم در محاسبات مهندسی عمران، و نیز نظارت و اجرای ساختمان در مهندسی عمران و معماری است که اهمّیّت بسیار زیادی در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دارد. عدم آموزش این درس در مقاطع مختلف دانشگاهیِ رشته‌های مهندسی عمران و معماری، و نیز نبودِ کتاب‌های کاربردی کافی، از جملۀ مشکلات مهندسان در فراگیری و آشنایی با این مبحث است.
نگارنده، با توجّه به سابقۀ بسیار طولانی تدریس دانشگاهی و نیز سال‌ها تدریس مستمر در دوره‌های سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر كشور، ویژۀ آموزش مهندسان، و نیز سابقۀ طرّاحی و نظارت و اجرا در این زمینه، همواره دغدغۀ تألیف منابعی در این زمینه، که از غنا و اعتبار علمی برخوردار بوده و درعین حفظ سطح مطلوب علمی، از سادگی و ساده‌فهمی لازم برخوردار باشد، را داشته است. اولین گام مؤلّف در این زمینه، تألیف کتاب «اصول و مبانی گودبرداری و سازه‌های نگهبان» بود که در سال 1385 از سوی «دفتر امور مقرّرات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی» منتشر گردید. با توجّه به برگزاری کلاس‌های متعدّدی که از حدود 15 سال پیش تا کنون، از سوی مؤلّف در این زمینه، در قالب دوره‌های آموزشِ حین خدمت مهندسانِ شاغل در وزارتخانه‌ها و بسیاری از سازمان‌های ذیربط برگزار گردیده، و نیز برگزاری بسیار وسیع دوره‌های الزامی ارتقاء پایۀ مهندسان در سال‌های اخیر، زمینۀ ترویج این درس در سطح جامعۀ فنّی و مهندسی کشور به‌خوبی فراهم گردیده است. براین‌اساس، تألیف کتاب‌های جدیدتر و متنوّع‌تر و همه‌جانبه‌تر در زمینۀ گودبرداری و سازه‌های نگهبان و ابعاد مختلف آن امری بسیار ضروری به شمار می‌آید. در این راستا، در سال 1393 نیز، کتاب «گودبرداری و سازه‌های نگهبان (ویژۀ آزمون‌های نظام مهندسی)»، تآلیف مؤلّفِ کتاب حاضر، از سوی انتشارات نوآور منتشر گردید. کتاب حاضر نیز در ادامۀ تألیفات قبلی، و به‌منظور تدریس در دوره‌های ارتقاء پایۀ پروانۀ اشتغال به‌کار مهندسیِ مهندسان تألیف گردیده است.


کتاب حاضر، اگرچه یک کتاب آموزشیِ علمی و حرفه‌ای در این زمینه است، ولی هدف اصلی تألیفِ آن، ارائۀ یک مرجع درسیِ مناسب و با درجۀ علمی و اجراییِ مطلوب برای دوره‌های ارتقاء پایۀ پروانۀ اشتغال به‌کار مهندسیِ مهندسانِ عمران و معماری، در صلاحیّت‌های نظارت و اجرا، است.
کتاب به‌گونه ای نوشته شده است که تمامی مبانی و مباحث پایه و مرتبط در این زمینه را پوشش می‌دهد، و به‌ویژه سعی شده است که کتاب، خودکفا بوده، و خواننده تاحدّاِمکان، برای مطالعۀ آن نیازی به مراجعه به کتب و منابع دیگری نداشته باشد. ازسوی‌دیگر، تلاش بسیار زیادی شده است که خوانندگان، با پایۀ علمی متعارف، بتوانند کتاب را به‌صورت خودآموز نیز موردِاستفاده قرار دهند. همچنین سعی عمدۀ مؤلّف بر این بوده است که مطالب به‌صورت مفهومی و همراه با درک و قضاوت مهندسی بیان شود. استفاده از عکس‌ها و تصاویر متنوّع در زمینۀ موضوعات کتاب، به‌ویژه تصاویرِ حاصل از کارگاه‌های اجراییِ ایران نیز براساس همین هدف، و به‌منظور کمک به یادگیریِ راحت‌تر و عمیق‌ترِ خواننده می‌باشد. تأکید بر استفاده از آخرین ویرایش‌های مقرّرات ملّی ساختمان، و نیز آخرین ضوابط و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سایر کشورها و مراجع بین‌المللی نیز، یکی دیگر از ویژگی‌های اصلیِ کتاب است.
درفصل‌های سی‌وچهارم تا سی‌وهفتمِ کتاب، ویرایش جدید نمودارهای کمک‌ْطرّاحی و نقشه‌های سازه‌ایِ آمادۀ سازه‌های نگهبانِ خرپایی، همراه با مثال‌های طرّاحیِ مربوطه ارائه شده است. در کتاب حاضر، کلّیّۀ نمودارها و نقشه‌های فوق‌الذّکر، مجدّداً از سوی مؤلّفِ کتاب حاضر ویرایش و بازترسیم شده، و برخی تغییرات و اصلاحات نیز در آن‌ها اِعمال گردیده است.
در فصل سی‌ونهمِ کتاب، نتایج مطالعه‌ای تحقیقی و تصویری، که بر روی اجراهای غیراصولیِ گودبرداری و سازه‌های نگهبان در شهر تهران صورت گرفته، ارائه شده‌است. در این فصل، فشرده‌ای از نتایج، شامل عکس‌ها، اِشکالات اجرایی در گودبرداری پروژه‌ها، همراه با توضیحاتِ علمی و فنّیِ تشریحی برای هر یک از عکس‌ها ارائه شده است.
اگرچه هدف و زمینۀ اصلی این کتاب، «گودبرداری و سازه‎‌های نگهبان» است، ولی به‌منظور آشنایی پایه‌ای و اصولیِ خوانندگان محترم با علم «مهندسی تخریبِ ساختمان‌ها»، از نظر علمی و اجرایی و سازه‌ای، در فصل چهل‌ویکمِ کتاب، مطالب و مباحثی در زمینۀ «مبانی و روش‌های مهندسی تخریبِ ساختمان‌ها» نیز ارائه شده است.
کتاب در 41 فصل تألیف شده است. عناوین فصول کتاب عبارتند از: 1. مباني و مفاهیم پایه‌ای گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان، 2. شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي زمين، 3. طبقه‌بندي خاك‌ها، 4. تعيين مشخّصات مكانيكي خاك‌ها، 5. مقاومت برشي خاك‌ها، 6. رانش خاك، 7. بار ناشي از رانش خاك، وارد بر سازه‌هاي نگهبان، 8. عمق بحراني يا عمق پايدار گود، 9. شيب پايدار و پايداري شيب‌ها، 10. ارزيابي خطر گود، 11. ضوابط HSE در گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان، 12. مديريَت گودبرداري كارگاه‌هاي ساختماني، 13. تأسيسات برقي و مكانيكي و شهري، و تأثير آن‌ها بر پروژه‌هاي گودبرداري، 14. گودبرداري در مجاورت ساختمان‌هاي مجاور، 15. تأثير آب بر گودبرداري، 16. حريم لبة گود، 17. مسائل و مشكلات متداول، و مودهاي گسيختگي و فروريزش گودها، 18. توزيع تنش در خاك‌ها، 19. پتانسيل‌هاي خطر در گودها و ترانشه‌ها، 20. هوازدگي خاك‌ها، 21. پایش و کنترل گودبرداری‌ها، 22. مباحث پايه‌اي انواع روش‌هاي اجراي سازه‌هاي نگهبان، 23. سازه‌هاي نگهبان خرپايي، 24. سازه‌هاي نگهبان به روش مهار متقابل، 25. سازه‌هاي نگهبان از نوع شمع، 26. سازه‌هاي نگهبان از نوع ديواره‌هاي ديافراگمي، 27. سازه‌هاي نگهبان نوع سپرهاي شمع‌ريزي، 28. سازه‌هاي نگهبان نوع سپركوبي، 29. سازه‌های نگهبان نوع نِیلینگ یا دیوارهای خاک‌دوزی‌شده، 30. سازه‌های نگهبان نوع آنکُراژ یا دوخت به پشت، 31. سازه‌های نگهبان نوع دیوار برلنی، 32.سازه‌های نگهبان به‌روش اختلاط عمیق (DSM) 33. سازه‌های نگهبان به‌روش «ازبالابه‌پایین» 34. نمودارهای کمک‌ْطرّاحی سازه‌های نگهبان خرپایی 35. نقشه‌های سازه‌های نگهبان خرپایی 36. نقشه‌های جزئیّات و تکمیلی سازه‌های نگهبان خرپایی 37. مثال‌های طرّاحی و کاربردی سازه‌های نگهبان خرپایی 38. صحّت و كفايت سازه‌های نگهبان 39. مطالعۀ تحقیقیِ اجراهای غیراصولی گودبرداری‌ها و سازه‌های نگهبان 40. دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی 41. مبانی و روش‌های مهندسیِ تخریب ساختمان‌ها

 

جهت سفارش آنلاین کتاب اینجا را کلیک نمایید 

 

 

درباره نویسنده
عکس‌های Civil808-Admin

مدیریت محتوای سایت

امیدواریم توانسته باشیم در سیستم کنونی آموزش مهندسی کشورمان با کمک همکارانمان در گروه آموزشی 808 تغییری ایجاد کنیم.در این راه میتوانید با حمایت و همکاریتان ما را دلگرم سازید.
سوالات مرتبط
عکس کاربر
0پاسخ
درخواست مقالات در زمینه پایدارسازی دیوار گودهای عمیق
سلام خدمت مهندسان گرامی موضوع پایان نامه من بررسی عملکرد انکر مارپیچی/(هلیکال انکر) در پایدارسازی دیوار گودهای عمیق هستش. اگر کسی در این زمینه کار کرده و مقالاتی داره یا هر راهنمایی و نکاتی که لازم ذکر کنه ممنون میشم باتشکر
عکس کاربر
2پاسخ
فاصله میلگرد رکابی در ارتفاع دیوار برشی حائل
سلام و خسته نباشیدخیلی ممنون از سایت خوب و اطلاعات مفیدی که در اختیار مهندسین میزارین.سوالی داشتم از خدمت شما.تو یه سوالی در نظام مهندسی طراحی یه دیوار برشی حائل در برابر فشار خاک،که از میلگردهای رکابی به قطر 12 میلیمتر استفاده شده بود که فاصله میلگردهای رکابی در ارتفاع دیوار 200 میلیمتر و در جهت طول دیوار 300 میلیمتر بود.حالا سوالم اینه که منظور از این فاصله،فاصله مرکز به مرکز میلگردهای رکابیه؟؟؟یا فاصله اینور تا اونور میلگرد رکابی؟یعنی ما در طول دیوار میلگرد رکابی رو میزاریم بعد از بر این میلگرد رکابی تا بر اون یکی میگرد باس 300 میلیمتر باشه ؟؟؟یا نه میلگرد رکابی رو میزاریم از مرکز به مرکز میلگرد رکابی باس 300 میلیمتر باشه؟؟؟
عکس کاربر
2پاسخ
اجرای سازه نگهبان بدون ستون قائم
سلام آیا امکان اجرای سازه نگهبان بدون ستون قائم ان وجود دارد؟
ورود به بخش پرسش و پاسخ
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .