مسجد جامع سبزوار

مسجد جامع سبزوار

اين بنا در حاشيه جنوبي خيابان بيهق واقع گرديده و حدود چهار هزار مترمربع وسعت دارد مسجد جامع سبزوار از انواع مساجد چهار ايواني است كه ايوان قبله با ارتفاع حدود 20متر و ايوان مقابل آن با بلندي 14متر رفيع تر از ايوان هاي جانبي مي باشد بر فراز  دوسوي ايوان قبله دومناره به ارتفاع 11متر در اوايل دوره پهلوي افزوده اند اين مسجد علاوه بر ايوان ها داراي شبستاني است بزرگ درسمت غرب كه پوشش گنبدي آن برفراز پايه هاي قطور آجري اجرا شده است ورودي اصلي مسجد گويا در گذشته از انتهاي ايوان شمالي بوده كه به دنبال تعريض خيابان بيهق راه ورود به مسجد از رواقهاي طرفين ايوان در نظر گرفته شده است تزيينات معماري مسجد جامع سبزوار عمدتا كاشي هفت رنگ است كه نماي ايوان جنوبي و ايوانچه هاي طرفين به آن مزين است رويه ديوار شرقي مسجد نيز باكاشي خشتي هفت رنگ زينت يافته است براساس كتيبه اي كاشي ها در سال 1385هجري قمري نصب شده است كتيبه هاي سنگي متعددي كه بر پايه ايوان ها نصب شده از اسناد تاريخي مهم دوره صفوي محسوب ميشوند مضمون دو كتيبه ايوان شمالي كه دارا ي تاریخ 1136هجري قمري است .

معافيت مردم ازدادن پيشكش ورود و تعهد متصدي امر درعدم دريافت آن مي باشدكتيبه ديگري با خط خوش و مر بوط به سال 979هجري قمري در دالان سمت شرقي ايوان شمالي نصب گرديده و به موجب آن به دستور شاه طهماسب اول صفوي گرفتن اجرت غسالي و گور كني نامشروع و ممنوع اعلام شده است در كتاب و مطلع الشمس از كتبيه هاي سنگي ديگري با تاريخ هاي 1276و1290هجري قمري در ايوان شمالي و ديوار غربي مسجد نام برده شده است در مورد تاريخ دقيق احداث بنا سندي در دست نيست اما نقشه و سبك معماري آن اين امكان رافراهم مي آورد تاقول كساني را كه مسجد جامع سبزواررا به سربداران نسبت داده اند بپذيريم اين مسجد درفهرست آثار تاريخي به ثبت رسيده و عمليات مرمت و حفاظت آن توسط ميراث فرهنگي خراسان انجام شده است

درباره نویسنده
عکس‌های Elahe.karimi

الهه كريمي

عضو تیم انتشار محتوای بخش معماری وبسایت 808
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .