vip profile for baharehbl328

نقش‌ها:
مدیریت, همکاران, Vip, editor, مشاور, مترجمین,
عضو به مدت : 4 سال 2 ماه
اسپادانا سازه
مترور، مدیر پروژه
از خرداد 1392 تا فروردین 1393
Civil808
مترجم
از آذر 1394 تا کنون
Civil808
ویراستار
از فروردین 1395 تا کنون
Civil808
سرپرست تیم مترجمین، پشتیبان محتوا
از تیر 1395 تا کنون
ٍِED808
پشتیبان محتوا
از اسفند 1396 تا کنون