فیلم سمینار «آموزش‌‎های نوین در حوزه آب در مقاطع تحصیلات تکمیلی»- کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید، آموزش و ظرفیت سازی

مدل: WaterHouse-sk7

فیلم سمینار «آموزش‌‎های نوین در حوزه آب در مقاطع تحصیلات تکمیلی»- کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید، آموزش و ظرفیت سازی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

حجم فیلم: ۱.۷۲ گیگابایت

مدت زمان فیلم: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه

نوع محتویات درون بسته: فیلم

نحوه ارسال بسته: پستی

قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
فیلم سمینار «آموزش‌‎های نوین در حوزه آب در مقاطع تحصیلات تکمیلی»- کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید، آموزش و ظرفیت سازی