--> فیلم آموزش مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM)- کنفرانس آب و محیط زیست در هزاره جدید | 808 شبکه اجتماعی مهندسان

فیلم آموزش مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM)- کنفرانس آب و محیط زیست در هزاره جدید

مدل: WaterHouse-sk2

فیلم آموزش مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM)- کنفرانس آب و محیط زیست در هزاره جدید

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

حجم فیلم: ۷۳۸ مگابایت

مدت زمان فیلم: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

نوع محتویات درون بسته: فیلم

نحوه ارسال بسته: پستی 

قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزش مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM)- کنفرانس آب و محیط زیست در هزاره جدید