--> فیلم کارگاه معرفی بازار آب به عنوان ابزاری برای کاهش تعارضات آبی میان بهره‌برداران- کنفرانس بین المللی تحت عنوان «آب و محیط زیست در هزاره جدید» | 808 شبکه اجتماعی مهندسان

فیلم کارگاه معرفی بازار آب به عنوان ابزاری برای کاهش تعارضات آبی میان بهره‌برداران- کنفرانس بین المللی تحت عنوان «آب و محیط زیست در هزاره جدید»

مدل: WaterHouse-sk5

فیلم کارگاه معرفی بازار آب به عنوان ابزاری برای کاهش تعارضات آبی میان بهره‌برداران- کنفرانس بین المللی تحت عنوان «آب و محیط زیست در هزاره جدید»

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

حجم فیلم: ۹۰۶ مگابایت

مدت زمان فیلم: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

نوع محتویات درون بسته: فیلم 

نحوه ارسال بسته: پستی

قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
فیلم کارگاه معرفی بازار آب به عنوان ابزاری برای کاهش تعارضات آبی میان بهره‌برداران- کنفرانس بین المللی  تحت عنوان «آب و محیط زیست در هزاره جدید»